گالری عکس بازیگران سینما

کتابخانه الکترونیکی

قالب وبلاگ

گرافیک کامپیوتری opengl

لام مثل لطیفه - ناکجا آباد
سفارش تبلیغ
صبا

تاریخ : پنج شنبه 91/7/13

به نام خدا

می گویند روزی در حمامی فردی پیش دلاک از زخم معده شکایت کرد ؛ دلاک خاک شیر توصیه نمود . مرد از درد چپشم نالید ؛ باز دلاک خاک شیر را توصیه نمود و گفت یک در یک است . مرد از تیر کشیدن استخوان پای مادرش گفت ؛ دلاک نیز خاک شیر را تجویز نمود ! مرد از خوابهای پریشانی که مدتیست همسرش گرفتار آن شده سخن به میان آورد . دلاک با خاک شیر را مفید دانست !! سرآخر مرد گفت یعنی خاک شیر دوای همه دردهاست . دلاک گفت من عمری است خاک شیر می خورم و تا کنون هیچ ضرری از خاک شیر خوردن ندیده ام !!

قابل توجه اقتصاد دانهایی که برای همه دردهای مملکت فقط یک نوع نسخه می پیچند

 

 
ارسال توسط آباد